YouTube بزرگترین سایت اشتراک فیلم می باشد که محال ممکنه که اون رو نشناسید ! با استفاده از نرم افزار FREE Di YouTube Down loader می توانید به راحتی از این وب سایت بزرگ فیلم دانلود کنید .

این نرم افزار ویژگی های حائز اهمیتی نظیر قطع دانلود و ادامه یافتن پس از مدت زمان خاص را دارد .

 

دانلود فیلم از یوتیوب با FREEdi YouTube Downloader آندروید

 

ادامه مطلب و دانلود