دانش خود را تقسیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.
آرشیو قوی ترین نرم افزار دانلود از یوتیوب Archives - دانلود 0098 | دانلود رایگان