دانش خود را تقسیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.
آرشیو نسخه ی نهایی 2012 اپرا مینی 5800 Archives - دانلود 0098 | دانلود رایگان