دانش خود را تقسیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.
آرشیو یوسی بروزر آندروید ورژن 8 Archives - دانلود 0098 | دانلود رایگان